คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ก.ค.62 ถึงวันที่ 31 ส.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
     

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 (หลักสูตรทัศนศิลป์ และ หลักสูตรศิลปะศึกษา) ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์17