คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ก.ค.62 ถึงวันที่ 31 ส.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 2
 
     

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 (หลักสูตรศิลปะการออกแบบ และ หลักสูตรศิลปะการแสดง) ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์17