คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ก.พ.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
     

การประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารเรียนเรียน ๑๗