คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 พ.ค.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมแสดงในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบราราชาภิเษก ระดับจังหวัด
 
     

    คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาศิลปะการแสดงและสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ได้เข้าร่วมแสดงในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบราราชาภิเษก ระดับจังหวัด ณ ลานสนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562