คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
แสดงความยินดี / เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 23 พ.ค.62 ถึงวันที่ 31 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
 
     

คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนายนรพิชญ์ เลื่องลือ นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาค ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ต่อไป