คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 พ.ค.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาทัศนศิลป์
 
     

ประมวลภาพพิธีเปิดนิทรรศการ "Aesthetic Aholic Art Thesis" นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยมีการจัดแสดงผลงาน ณ Songkhla Art Mill หอศิลป์สงขลาในระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.