คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 พ.ค.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “รอบรู้รอบด้านเรื่องการเงิน” (Happy Money)
 
     

ประมวลภาพกิจกรรมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “รอบรู้รอบด้านเรื่องการเงิน” (Happy Money) ภายใต้โครงการสร้างสุขในองค์กร คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Happy Workplace : Happy Work-life@Fine-Art) โดยวิทยากรคุณเฉลิมพล เนียมศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรียน 17 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.-16.00 น.