คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 เม.ย.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
 
     

กงสุลใหญ่ มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกแด่นิสิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 5 คน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ในการรณรงค์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ขับขี่ชาวมาเลเซียเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับและข้อควรตระหนักในการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามโครงการ "SHARE AND AWARE" และท่านได้ขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้ช่วยเหลือให้ความร่วมมือจนงานสำเร็จลุล่วงในครั้งนี้