คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 มี.ค.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประมวลภาพละครเวที เรื่อง ฝันในคืนกลางมหาสมุทร
 
     

   ประมวลภาพการแสดงละครเวที เรื่อง ฝันในคืนกลางมหาสมุทร (เค้าโครงเรื่องจาก ราตรีนิมิตกลางคิมหันต์ A midsummer night’s dream ของ วิลเลียม เชคสเปียร์) เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมปาริชาต ละคร 1 ชม.  โดยผลงานการออกเครื่องแต่งกายสำหรับละครของนิสิตวิชาเอกการละครชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาศิลปะการแสดงนิพนธ์ และการออกแบบฉากโดยนิสิตชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการออกแบบและสร้างฉากประกอบการแสดง2 ของนิสิตชั้นปีที่ 3 ร่วมด้วยนักแสดงจากโรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา