คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 มี.ค.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประมวลภาพการแสดงละครเวทีนิสิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
     

ของอาจารย์คำแก้ว มณีโรจน์ (อ.ยิ้ม) และนิสิตจากม.วลัยลักษณ์ โดยท่านคณบดีรด.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ และรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์พรไทย  ศิริสาธิตกิจ ให้เกียรติมาต้อนรับและชมการแสดง