คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 มี.ค.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประมวลภาพ การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
     

ประมวลภาพ การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2562-2566 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 และวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา และการจัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2562-2566 วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องสุดสาคร โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมค อ.เมือง จ.สงขลา