คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 มี.ค.62 ถึงวันที่ 11 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประมวลภาพการแสดงพิธีเปิดงาน “วัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข”
 
     

   นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับทีมงานเพชรจรัสแสง แสดงพิธีเปิดงาน “วัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข” กับการแสดงแสง เสียง สื่อผสมชุด วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเดิม)