คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 มี.ค.62 ถึงวันที่ 11 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประมวลภาพการแสดงนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 
     

     ประมวลภาพศิลปะการแสดงนิพนธ์ ปี 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมปาริชาต อ.เมือง จ.สงขลา