คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 มี.ค.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประมวลภาพกิจกรรมร่วมแสดงผลงาน ในงานวันสงขลา
 
     

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาดุริยางคศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง ร่วมกันแสดงผลงาน ในงานวันสงขลา ประจำปี 2562 
ณ บริเวณลานพิพิธภัณฑ์​สถานแห่งชาติสงขลา วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562