คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 ก.พ.62 ถึงวันที่ 1 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเลื่อนการจัดโครงการ
 
     
   ตามที่ สาขาวิชาทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญนักเรียนมัธยมชั้นปีที่ 6 และครูศิลปะในสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะในโครงการค่าย “นักเรียนรักศิลป์ – รักษ์สงขลา” ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม  2562 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นั้น

ทางคณะฯ ขอเลื่อนการจัดโครงการดังกล่าวออกไป เป็นวันที่  25 - 27 พฤษภาคม 2562