คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แสดงความยินดี / เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 21 ก.พ.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
 
     

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลเกียรติยศด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในการจัดงานปฐกถาประจำปีของมูลนิธิโกมลคีมทอง ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์