คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ก.พ.62 ถึงวันที่ 31 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประมวลภาพการทัศนศึกษา สาขาวิชาออกแบบ
 
     
  ประมวลภาพ คณะศิลปรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาออกแบบ จัดโครงการเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร# ดูงานการออกแบบ.มัลติมีเดียสำหรับกิจกรรม #ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ เยี่ยมชมโรงงานเหรียญทองการพิมพ์ในระหว่างวันที่ 2 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 .