คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ก.พ.62 ถึงวันที่ 31 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประมวลภาพการทัศนศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์
 
     

  ประมวลภาพการทัศนศึกษา ของสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ใน 4 จังหวัด (กทม./อยุธยา/นครปฐม/เพชรบุรี) เพื่อเข้าชมทั้งผลงานศิลปะของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก(Bangkok art biennale 2018) งานศิลปะร่วมสมัย งานศิลปินรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ระดับประเทศของไทย ศิลปินต่างชาติ งานเก่า งานโบราณ งานอนุรักษ์ที่หาชมได้ยาก หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร BACC/Siam Discovery/Siam Paragon/ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ/หอศิลป์ราชดำเนิน/วัดโพธิ์/วัดพระแก้ว/พระที่นั่งพุทไธสวรรย์/พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร/MOCA/อยุธยา(วัดไชยวัฒนาราม/วัดมงคลบพิตร/วัดพระศรีสรรเพชญ์/วัดราชบูรณะ/วัดมหาธาตุ/วัดหน้าพระเมรุ)/มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม/สำนักช่างสิบหมู่/วัดใหญ่สุวรรณาราม และวัดเกาะแก้วสุธาราม