คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แสดงความยินดี / เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 29 ม.ค.62 ถึงวันที่ 28 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แสดงความยินดีนิสิต
 
     

    คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัชกานต์ ชูอินทร์ และ นางสาวโสภาวดี เสนาคชวงศ์ นิสิตวิชาเอกศิลปะไทย หลักสูตรทัศนศิลป์ ที่ได้ร่วมแสดงผลงาน จากการประกวดศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยธนาคารกรุงไทยกรุงไทย