คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ม.ค.62 ถึงวันที่ 28 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการนิทรรศการผลงานนิสิตครูศิลปะ
 
     
    ประมวลภาพการจัดโครงการนิทรรศการผลงานนิสิตครูศิลปะ ในระหว่างวันที่ 16-23 มกราคม 2562 ณ ลานใต้หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตวิชาเอกศิลปศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและสามารถถ่ายทอดผลงานศิลปะสู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ