คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ม.ค.62 ถึงวันที่ 28 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายร่วมใจอาสาวาดฝันให้น้อง ครั้งที่ 2 (19-20 ม.ค. 62)
 
     
  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้จัดทำโครงการค่ายร่วมใจอาสาวาดฝันให้น้อง ครั้งที่ 2 (19-20 ม.ค. 62) ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)