คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ความร่วมมือกันจัดทำกิจกรรมและความร่วมมือทางวิชาการ MOA ระหว่างสถาบันในอนาคร่วมกับอธิการบดีจาก ASAWARA ประเทศมาเลเซียและ ดร.Halim คณบดี ASAWARE
 
     
   ประมวลภาพกิจกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยอธิการบดี คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมสรุปประเด็นความร่วมมือกันจัดทำกิจกรรมและความร่วมมือทางวิชาการ MOA ระหว่างสถาบันในอนาคร่วมกับอธิการบดีจาก ASAWARA ประเทศมาเลเซียและ ดร.Halim คณบดี ASAWARE ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น.ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7