คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แสดงความยินดี / เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 6 ต.ค.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร อาจารย์ประจําคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หนึ่งในช่างถวายงานแทงหยวกประดับ “พระจิตกาธาน” พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9
 
     

อาจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร อาจารย์ประจําคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หนึ่งในช่างถวายงานแทงหยวกประดับ “พระจิตกาธาน” พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9 ผู้มีบทบาทปลุกภูมิปัญญา "การแทงหยวก" ลุ่มทะเลสาบสงขลา ส่งต่อความรู้ชุมชนและดำรงมรดกของชาติ

https://we.tsu.ac.th/?p=2911
.
อ่านเรื่องราวอื่นๆ ได้ที่ https://we.tsu.ac.th/

...ดูเพิ่มเติม