คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 พ.ย.60 ถึงวันที่ 30 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอาศรมศึกษานาฏศิลป์ไทย
 
     

   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง ขอเชิญชม  "อาศรมศึกษานาฎศิลป์ไทย "  การสอบอาศรมศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ ๔ วิชาเอกนาฎศิลป์ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๑๗๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑๗ (อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ ๒)  มหาวิทยาลัยทักษิณ  จ.สงขลา