คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 พ.ย.60 ถึงวันที่ 30 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางการออกแบบ Brand Identity & Desing Trend for Startup 4.0
 
     
    คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนิสิตหลักสูตรศิลปะการออกแบบ  สาขาวิชาทัศนศิลป์  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางการออกแบบ "Brand Identity & Desing  Trend  forStartup 4.0" โดยในงานจะพบกับ คุณสมชนะ  กังวารจิตต์   นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก  กรรมการผู้จัดการบริษัท Prompt  Design มาเป็นวิทยากร ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น.  ณ หอประชุมปาริชาต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  จังหวัดสงขลา