คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 ส.ค.60 ถึงวันที่ 30 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเรียญเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 14
 
     
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเรียญเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ "ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ" ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

กำหนดการ