วงปี่พาทย์มอญ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย ร่วมบรรเลงประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อประสิทธิ์ เรืองหิรัญ บิดาของครูธวัชชัย เรืองหิรัญ ครูโรงเรียนระโนดวิทยา

   25 มี.ค. 67  /   54

วงปี่พาทย์มอญ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย สาขาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ได้รับเชิญร่วมบรรเลงประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อประสิทธิ์ เรืองหิรัญ บิดาของครูธวัชชัย เรืองหิรัญ ครูโรงเรียนระโนดวิทยา

ณ ฌาปนสถาน วัดเทพชุมนุม ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567

ซึ่งเป็นกิจกรรมบริการสังคมของหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย ถือได้ว่าดนตรีไทยในงานพิธีนี้ ได้แสดงถึงคุณค่าและความงามของวงดนตรีและเสียงเพลงที่สอดคล้องกับกิจกรรมแบบแผนและระเบียบวิธีการบรรเลง ตลอดจนเสียงเพลงที่ปรากฏขึ้นนั้นได้สร้างความสมบูรณ์ให้แก่งานอย่างงดงาม