คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 27 เม.ย. 65 / อ่าน 185  / 


  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready