คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 24 เม.ย. 65 / อ่าน 136  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ 
ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นายมนัทพงศ์ เซ่งฮวด
ศิษย์เก่าหลักสูตรทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปี พ.ศ.2565 ประเภทสังคมทั่วไป กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready