คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 9 เม.ย. 65 / อ่าน 49  / 


ประมวลภาพการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยผ่านระบบ Wenex และการไลฟ์สดผ่านเพจคณะ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready