คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 27 มี.ค. 65 / อ่าน 139  / 


เปิดรับปริญญาโทสาขาวิชาดนตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ Faculty of Fine and Applied Arts
หลักสูตรดุริยางคศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท M.M.
(Master of Music) สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์
ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
รับสมัครทาง website
https://graduate.tsu.ac.th
วันที่ 28 มีนาคม-6 พฤษภาคม 2565
รายละเอียดหลักสูตรและคุณสมบัตร
https://drive.google.com/drive/folders/1kS3CkQv9oe6RjxkCx2iyUT16eB6KqJmq

รับสมัครทาง website : 28 มีนาคม-6 พฤษภาคม 2565
ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 650 บาท : 28 มีนาคม–7 พฤษภาคม 2565
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร : 5 วันทำการหลังจากชำระเงินค่าสมัคร
วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร : 9 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 11 พฤษภาคม 2565
สอบคัดเลือก : 14 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 18 พฤษภาคม 2565
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 18–25 พฤษภาคม  2565
วันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต : ตามประกาศของกลุ่มภารกิจทะเบียนฯ 
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 : 4 กรกฎาคม 2565

https://drive.google.com/drive/folders/1kS3CkQv9oe6RjxkCx2iyUT16eB6KqJmq
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready