คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 25 มี.ค. 65 / อ่าน 143  / 


ขอเชิญศิลปิน ช่างภาพ-วิดีโอ นักวิชาการ นักศึกษา 
และผู้คนทั่วโลกร่วมส่งงานศิลปะดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม
ASEDAS 2022
นิทรรศการศิลปะดิจิทัลเสมือนจริงนานาชาติครั้งที่ 3 (ASEDAS 2022) 
ลงทะเบียนสมัครและส่งผลงานได้ที่

ลงทะเบียนสมัครและส่งผลงานได้ที่ https://asedas2022.commsci.psu.ac.th/...
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2565
ASEDAS 2022
นิทรรศการศิลปะดิจิทัลเสมือนจริงนานาชาติครั้งที่ 3 (ASEDAS 2022) 
ธีมปีนี้คือ "ความเชื่อมั่น" (Reliance)
ความเชื่อมั่นมีวิวัฒนาการมาจากแนวคิดของการมีศรัทธา
และความไว้วางใจ บางทีอาจเป็นเวลาที่เราจะต้องพึ่งตนเอง 
เชื่อมั่นในวิทยาการและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
พึ่งพาอาศัยกัน และมีความเชื่อว่าโลกจะดีขึ้นและสดใสขึ้น
เมื่อเวลาผ่านไป เราจะเข้มแข็งและผูกพันกัน 
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างเวทีจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยออนไลน์
2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความร่วมมือกับพรรคการเมืองทั้งในและต่างประเทศ
3. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เจ้าภาพร่วมในการนิทรรศการปีนี้ : 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ คณะกรรมการ ASEDAS
จึงขอเชิญศิลปิน ช่างภาพ-วิดีโอ นักวิชาการ นักศึกษา 
และผู้คนทั่วโลกร่วมส่งงานศิลปะดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มของเรา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready