คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 7 มี.ค. 65 / อ่าน 241  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ยอดชาย พรหมอินทร์ ที่ได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready