คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 25 ก.พ. 65 / อ่าน 86  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.ประหยัด ศุภจิตรา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ได้รับรางวัล Gold Prize 
จากงานการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ
The 2nd International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2022 
February 23-24, 2022 (Online event) 
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready