คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 25 ก.พ. 65 / อ่าน 63  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรทัศนศิลป์ นางสาวจาฏพัจน์ ปุยเจริญ ที่ได้ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประกวดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67 : The 67th National Exhibition of Art #ชื่อผลงาน ชีวิตบนเรือหมายเลข5 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready