คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 24 ก.พ. 65 / อ่าน 59  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย นายเสกข์ศักย์ ไชยชาญ #ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทจระเข้ ระดับอุดมศึกษา จากการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ "เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย" ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready