คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 24 ก.พ. 65 / อ่าน 72  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรศิลปะการออกแบบ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดออกแบบลายผ้าพื้นถื่นจังหวัดสงขลา ในโครงการ สืบสานอัตลักษณ์ผ้าพื้นถิ่นสงขลา จัดโโยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จำนวน 2 คน ได้แก่

1. นางสาวนันทิยา ศรีรัตน์

#ชื่องาน ลายผ้า เสน่ห์สงขลา

2.นางสาวณิชกานต์ มาช่วย

#ชื่องาน ลายผ้า เฟื่องฟ้า
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready