คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 24 ก.พ. 65 / อ่าน 57  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรทัศนศิลป์

1. นายนฤดล วรรณทอง วิชาเอกศิลปะไทย

#ชื่อผลงาน Hell dog (หมานรก ขุมที่3)

ขนาด120×120 เทคนิค ถ่านไม้กาเมสุมิจฉาจาร ผู้ใดประพฤติผิดในกาม ประเวณีในลูกเมียเขา ปัญญามืดบอด หลงผิดมัวเมา บ้าในกาม หลงในกาม เจตนาทำรับโทษหนัก ความชั่วที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้... ส่งผลให้เมื่อสิ้นชีวิตไป จะต้องตกนรกอบายภูม และต้องได้รับผลกรรมที่ก่อเอาไว้อย่างสะสม

2. นายจิรัญชัย นิลธนะพันธุ์ วิชาเอกจิตรกรรม

#ชื่อผลงาน ความรักของมนุษย์และสัตว์ Oil on canvas

ขนาด160x125 ซม

โดยนิสิตทั้ง 2 คน ที่ได้ร่วมแสดงผลงานระดับชาติ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประกวดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready