คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 24 ก.พ. 65 / อ่าน 53  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรศิลปศึกษา นายวรินทร สุขเกษม ที่ได้ร่วมแสดงผลงานระดับชาติ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประกวดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready