คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 14 ก.พ. 65 / อ่าน 128  / 


 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมจัดการแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์ ชุด ศิลป์ทักษิณสุวรรณภูมิ ในงานมหกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "สาระศิลป์ถิ่นสงขลา" เชื่อมวิถีอาหารอาภรณ์คาบสมุทร บนเส้นทางสายไหมทางทะเล โดยนำนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดแสดงในชุดการแสดงต่างๆ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ บ้านนพรัมภา ย่านเมืองเก่าสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายและมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้มีพิธีเปิดงานศิลป์สุวรรณภูมิบนเส้นทางสายไหมทางทะเล Silp Suvarnabhumi & The Maritime Silk Road ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ โดยพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธี ณ หอศิลป์สงขลา
     งานศิลป์สุวรรณภูมิบนเส้นทางสายไหมทางทะเลมีการนำหลักฐานทางโบราณคดีกว่า 2,000 ปี ของดินแดนสุวรรณภูมิ มาเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินทั้ง 18 ท่านได้สร้างสรรค์ผลงาน และนำมาจัดแสดงใน 8 พื้นที่ รอบย่านเมืองเก่าสงขลา เพื่อบอกเล่าเรื่องราวแห่งดินแดน "สุวรรณภูมิ" พื้นที่จัดแสดงได้แก่ 1.หอศิลป์สงขลา (Art Mill) ถ. กำแพงเพชร 2.บ้านสงครามโลก ถ. นครนอก 3.บ้านเลขที่ 123 ถ. นครนอก 4.บ้านเลขที่ 73 ถ. นครนอก 5.บ้านยะหริ่ง (ถ. ยะหริ่ง ตัดกับ ถ. นครนอก ) 6.บ้านเลขที่ 168 ถ. นครใน 7.บ้านคราม ถ. นครใน 8. a.e.y.space ถ. นางงาม
     สำหรับรูปแบบการจัดแสดงภายใต้แนวคิดหลักของการจัดแสดงนิทรรศการนี้คือ การนำเอาผลงานศิลปะร่วมสมัยที่สร้างสรรค์จากมุมมองของศิลปินที่มีต่อสุวรรณภูมิจัดวางคู่ขนานกับศิลปะวัตถุอันเป็นหลักฐานทางโบราณคดี โดยที่ศิลปินร่วมสมัยในดินแดนสุวรรณภูมิจะสร้างสรรค์การตีความเรื่องของความเป็นไปได้ของอนาคตของสุวรรณภูมิว่าจะมีทิศทางอย่างไร พื้นที่แหลมทองแห่งนี้มีนัยยะอย่างไรในปัจจุบันที่จะส่งผลต่ออนาคต ซึ่งจะทำให้ผู้ชมสามารถสร้างจินตนาการหรือความเป็นไปได้เกี่ยวกับการตีความนัยนะทางพื้นที่อันสะท้อนแนวคิดต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะ แบบพุทธศิลป์ในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย และส่งเสริมแนวคิดพุทธธรรมในรูปแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่และส่งเสริมพุทธศาสนาให้เป็นที่ประจักษ์
     นิทรรศการเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่ 28 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30-17.30 น. (หยุดวันจันทร์และ อังคาร) จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) Gistda, มูลนิธิสงขลาเมืองเก่า หอศิลป์สงขลา และ เอ.อี.วาย.สเปซ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready