คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 14 ก.พ. 65 / อ่าน 73  / 


เปิดรับสมัครรอบ 2 TCAS65
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ตามระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565
รอบที่ 2 Quota (สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ)
 รับสมัคร : 11 ก.พ.  - 17 มี.ค. 65
 ประกาศผล : 2 พ.ค. 65
 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4-5 พ.ค. 65
 ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ : 9-20 พ.ค. 65

ดูเอกสารจากคณะฯเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/10h9bDzaOon9Fg6raFPIV6nFN5dC2S59n?usp=sharing

ดูรายละเอียดได้จากภารกิจรับนิสิต
http://entrance.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=5&mid=496

ช่องทางการสมัครออนไลน์ภารกิจรับนิสิต
http://entrance.tsu.ac.th/

https://www.facebook.com/1087237734814602/photos/a.1088357998035909/1935225263349174/
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready