คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 7 ม.ค. 65 / อ่าน 67  / 


#ขอเชิญชม
โครงการแสดงดนตรีไทย "วิศิษฏ์สังคีต"
โดย นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สามารถรับชม Facebook Live ผ่านทาง Fanpage : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Faculty of Fine and Applied Arts TSU 
#คณะศิลปกรรมศาสตร์
#สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready