คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 22 ธ.ค. 64 / อ่าน 65  / 


#ขอเชิญชม

#การเเสดงอาศรมศึกษานาฏศิลป์ไทย

นิสิตชั้นปีที่ ๔ เอกนาฏศิลป์ไทยรุ่นที่ ๑๔ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น.เป็นต้นไป สามารถรับชม Facebook Live ผ่านทาง Fanpage : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Faculty of Fine and Applied Arts TSU

#คณะศิลปกรรมศาสตร์

#สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready