คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 14 ธ.ค. 64 / อ่าน 89  / 


Thaksin University Big Band Jazz at The Institute for Southern Thai Studies Thaksin University, Songkhla, Thailand, Sunday, December 12, 6 pm!
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready