คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 7 ธ.ค. 64 / อ่าน 110  / 


มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดพัทลุง รองรับนโยบายการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดของสถาบันการศึกษาภายใต้สังกัดของกระทรวง อว. และเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์ความยากลำบากจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางกระทรวง อว. จึงได้มีนโยบายให้สถาบันการศึกษาจัดงาน “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” ซึ่งจะเริ่มบรรเลงพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธันวาคม เวลา 17.00 น. ในพื้นที่ 48 จังหวัด กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค สำหรับจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดพื้นที่จัดงาน ณ ลานกิจกรรมทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการแสดงดนตรี เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 โดยวงดนตรีสากล Thaksin University Jazz Big Band จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งจะบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 17 บทเพลง อาทิ ยิ้มสู้ ไกลกังวล ชะตาชีวิต ในดวงใจนิรันดร์ สายฝน ความฝันอันสูงสุด ภูมิแผ่นดินนวมินทร์ เป็นต้น ช่วงที่ 2 คณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Live สดเพจสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
     รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า การแสดงดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงส่งมอบความสุขให้คนไทยทั่วประเทศผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ ที่ได้คัดสรรมาบรรเลงเพื่อมอบความสุขและให้กำลังใจกับคนไทยทั้งประเทศในท่ามกลางวิกฤตการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 โดย Thaksin Uinversity Jazz Big Band ฝีมือการบรรเลงของคณาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
     ในรูปแบบวงดนตรีสากล กิจกรรมในครั้งนี้ จึงถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ไม่เพียงแต่ทางด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่ยังทรงเป็นศิลปินผู้เพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะด้านดนตรี และเป็นองค์บรมราชูปถัมภกทางดนตรีอีกด้วย เนื่องจากทรงส่งเสริมทั้งดนตรีไทยและสากล และมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ศิลปินดนตรีอย่างทั่วหน้า อันเป็นประโยชน์นานัปการแก่สังคม และประชาชนชาวไทยสมดังที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน”
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready