คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 6 ธ.ค. 64 / อ่าน 69  / 


ผลงานการแสดง "นาฏกรรมสร้างสรรค์ ชุด เรื่องเล่าประวัติศาสตร์สงขลา" สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดแสดงในงานมหกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 (การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม @ สงขลา) โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ บ้านนพรัมภา ย่านเมืองเก่าสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยนางสาวธีรนาฎ มีนุ่น ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ให้การสนับสนุนคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมการแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์ ชุด "นาฏกรรมประวัติศาสตร์เมืองสงขลา" และรับหน้าที่เป็นผู้เล่าประวัติศาสตร์เมืองสงขลาเพื่อเชื่อมการแสดงแต่ละชุดเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและเทศกาลศิลปะนานาชาติสงขลา ซึ่งจัดขึ้น ณ ย่านเมืองเก่าสงขลา สำหรับงานเทศกาลศิลปะนานาชาติ สงขลา เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น New Gen Connected Art Fest จัดแสดงใน 15 พื้นที่ 4 ถนน : ถ.นครนอก ถ.นครใน ถ.นางงาม และหอศิลป์สงขลา ถ.กำแพงเพชร ย่านเมืองเก่าสงขลา ท่านที่สนใจสามารถติดตามรับชมได้ระหว่างวันที่ 3 - 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-17.00 น. (เว้นวันจันทร์)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready