คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 12 ธ.ค. 64 / อ่าน 77  / 


Yamaha Music School Thailand

"มหาลัยสุดปัง" 
ยามาฮ่าชวนฟัง ....ข้อมูลของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 เพื่อแนะนำ ถามตอบ แนวทางการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

พบกับ  
ผศ.ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ผศ.ดร.ประหยัด ศุภจิตรา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

อ.ไกรศิลป์ โสดา​นิล
ประธาน​สาขาวิชา​ดุริยางค​ศาสตร์
คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​ 
มหา​วิทยาลัย​ทักษิณ

รับฟังพร้อมกันผ่าน Live Streaming 
FB:Yamaha Music School Thailand

วันพุธที่ 15 ธันวาคมนี้ เวลา 19.30น.

#ThaksinUniversity
#YamahaStayHomeChallenge
#เริ่มต้นที่นี่โรงเรียนดนตรียามาฮ่า
#YamahaMusicSchool
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready