คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 9 ธ.ค. 64 / อ่าน 61  / 


   มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO  

เปิดรับสมัคร 9 ธ.ค. 64 - 10 ม.ค. 65

เปิดรับสมัคร 4 โครงการ

  1. โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้

อ่านระเบียบการ คลิก : http://entrance.tsu.ac.th/UserFiles/1637549778_101.pdf

  2. โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม

อ่านระเบียบการ คลิก : http://entrance.tsu.ac.th/UserFiles/1637549790_102.pdf

  3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้ทักษะพิเศษด้านวิชาการ

อ่านระเบียบการ คลิก : http://entrance.tsu.ac.th/UserFiles/1637549790_102.pdf

  4. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม

อ่านระเบียนการ คลิก : http://entrance.tsu.ac.th/UserFiles/1637549814_104.pdf

สมัครออนไลน์  

  Website : http://entrance.tsu.ac.th/

ผู้สมัครต้องลงทะเบียนในระบบ mytcas (https://www.mytcas.com/) ให้เสร็จสิ้น ถึงจะสามารถลงทะเบียนสมัครเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยทักษิณได้ 

  โปรอ่านระเบียบการรับสมัครอย่างครบถ้วนก่อนทำการลงทะเบียนสมัครเรียน เพื่อป้องกันความผิดพลาดและเพื่อสิทธิ์ประโยชน์ในการสมัครของตนเอง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready