คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 11 พ.ย. 64 / อ่าน 545  / 


  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ได้จัดโครงการความร่วมมือ กับคณาจารย์ และนักศึกษาจาก ๔ สถาบันการศึกษา โดยจัดนิทรรศการออนไลน์ “สุนทรียภาพกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2564 รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

https://anyflip.com/uuyxl/axfx/
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready