คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 4 พ.ย. 64 / อ่าน 159  / 


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา09.00-16.00น. คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ทักษิณ ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การอบรม "ความรู้ทั่วไปด้านทรัพย์สินทางปัญญา" ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Meeting
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready